Búsqueda
1 
Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions
Miravitlles Serradell Joan
No és cap pecat que les llengües llatines estiguin tan emparentades i que molts cops es corresponguin tan íntimament. Però això provoca una contaminació que, si bé de vegades és inevitable i no...

2,4
1 
Privacity | Condiciones de uso web | CONTACTO
2000-2018© Powered by Global Content Manager